Priser

Minsta mängd att musta är 20 kg. Vilket motsvarar ungefär 2,5 stora papperskassar äpplen.

Den pastöriserade musten kan endast tappas upp på Bag-in -Box vilket vi har på 3 liter.

Råmust tappas endast på dunk (ej PET flaskor).
 

 
Råmust av egna äpplen, pris per liter kr
du har med dig egna rengjorda flaskor/dunkar (ej PET flaskor)
 
Råmust av egna äpplen, 2,5-liters dunk kr
av egna äpplen inklusive en dunk från oss


 
Bag-in-Box 3 liter pastöriserad  kr
av egna äpplen, oavsett val av förpackning
 
Bag-in-Box 3 liter färdig 130 kr
inga egnaäpplen behövs


Vi köper gärna in äpplen av god kvalitet, även fallfrukt, och då betalar vi dig XX kr/kg om du kommer med äpplena till musteriet i Bettna.